ವೇದಿಕೆ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:
ಸೂಚನೆಗಳು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆ

[ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ] ಕಲಿಂಬಾ ಧ್ವನಿಗಳು / ಕಾಲಿಂಬಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವುದು?


1
ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್

ಕಾಲಿಂಬಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಹಲವಾರು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲಿಂಬಾದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನರ್ / ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಲು ನನ್ನ ಕಾಲಿಂಬಾವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಸಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋರಂ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ: http.lixx

1 ಉತ್ತರ
2

@ http-lixx - ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಮಾಲೀಕ ಕಾಲಿಂಬೆರಾ.ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂಬಾ ಫೋರಮ್.ಕಾಮ್

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: